دوره های IELTS, TOEFL, iBT

این دوره ها در سیستم اموزشی زبان جشنواره بگونه ای طراحی و برنامه ریزی شده است که زبان اموزان پس از گذراندن دوره های  گذراندن دوره های

Advance

 فراگیر میتواند با اطمینان کامل جهت اخذ مدرک بین المللی معتبر اقدام نمایند.

وجه تمایز اموزشگاه زبان جشنواره در این دوره تدریس دوره ها توسط شخص نویسنده کتاب های IELTS , TOEFL , ibt می باشد.

جناب اقای دکتر صنایع سالها در زمینه ی تدریس دوره های ایلتس و تافل و ای بی تی فعالیت داشته و کارنامه های درخشانی از خود در این زمینه بجا گذاشته است.

دوره های ایلتس در دو بخش جدا بنا به نیاز متقاضی در سطح جنرال و اکادمیک برگزار میشود که در بخش جنرال  هدف متقاضی اشتغال و اقامت بوده و در بخش اکادمیک متقاضی قصد ادامه ی تحصیل در یکی از دانشگاههای معتبر در سراسر دنیا را دارد.

معرفی کتاب های اقای دکتر صنایع:

IELTS TOEFL iBT Speaking Test

Innovative IELTS Reading and Writing Specimens

IELTS innovative Speaking specimens