دوره های آمادگی پذیرش آزمون های دکتری

این دوره مشخصا برای امادگی زبان اموز برای شرکت در ازمونهای مقاطع دکتری میباشد و سطح امادگی فرد برای این هدف را افزایش میدهدشرکت  در این دوره ها فراگیر را از هر گونه سبک و سیاق اماده سازی دیگر بینیاز میسازد.

لازم به ذکر است منابع و تسنهای مورد استفاده در این دوره ها اصل و برگرفته از مراجع معتبر میباشند.

افرادی که در پی مهاجرت یا تحصیل در مقطع دکتری هستند عمدتا نیاز دارند نمره ی خوبی در چهار مهارت ازمون کسب کنند.

بدیهی است که صرف داشتن دایره لغات و یا صرف تسلط به نکات و تکنیکهای لازم برای ازمون میتوان به چنین نمره ای دست یافت .در این دوره تلاش شده توازنی منطقی بین دایره لغات و ساختارهای گرامری پیچیده بهمراه نکات مهم ازمون از جمله یافتن سریع کلید واژه ها و تند خوانی ایجاد شود تا بتوان با درنظر گرفتن سرعت و دقت به نتیجه ی دلخواه دست پیدا نمود.