دوره های آموزشی کودکان و نوجوانان (9 تا 16) سال 

سطح دوره: Elementary

 رده سنی <کودکان و نوجوانان

کتاب های: Family and Friends Blue picture dictionary , conversation notes , story books

در آموزشگاه زبان جشنواره اموزش زبان انگلیسی در رده سنی (9 تا 16) سال در 28 ترم برگزار می گردد. این کلاس ها بصورت گروهی برگزار می شود. منبع اصلی اموزشی زبان دوره از اثار اموزشی انتشارات دانشگاه اکسفورد است که در کنار این کتاب ها اصلی اموزشگاه زبان جشنواره با توجه به نیاز زبان اموزان بر ان شد تا جهت تقویت مهارت های گفتاری و شنیداری زبان اموزان جزوات مکالمه ی روزمره و همچنین دیکشنری تصویری را نیز اموزش داده و همچنین بنا بر ترغیب زبان اموزان برای صحبت کردن از انان بخواهد تا قسمتهای مختلف کتاب داستان را در هر جلسه توضیح دهند.

در این سطح نیز هم چنان بر حسب علاقه و نیاز زبان اموزان سعی شده که باعث اموزش جذاب و شاد همراه با تصاویر و نمایش فیلم بصورت Interactive و تعاملی با زبان اموزان برگزار گردد.

در این دوره نیز سیلابس طراحی شده بر حسب تکرار و تمرین از درس اول و یاداوری لغات و مکالمات از ابتدا در هر جلسه بوده و در پایان هر ترم زبان اموزان دو نوع ازمون فاینال هم بصورت شفاهی و هم بصورت کتبی دارند که در بخش شفاهی ازمون مربوط به توانایی در صحبت کردن و دامنه ی اغات زبان اموز دارد.

گروه سنی: کودکان و  نوجوانان (9 تا 16)

نوع برگزاری: گروهی

منبع اموزشی اصلی: Family and Friends Blue picture dictionary , conversation notes , story books

محوریت این دوره علاوه بر بخش گفتار و شنیدار اموزش حرفه ای اصول گرامر زبان می باشد که در قالب ساختار زبان اموزان توانایی بیان جملات را پیدا خواهند کرد.