دوره های آموزشی نوجوانان

سطح : Pre-Intermediate

 رده سنی نوجوانان

کتاب های: Got it starter , Got it 1 , Got it 2 , Got it 3 , Tune in 1 , Tune in 2 , Tune in 3 , Word by word

دوره اموزش زبان انگلیسی نوجوانان

آموزشگاه زبان جشنواره برای این دوره ها از مدرسین مجرب و اموزش دیده برای تدریس استفاده کرده تا نیازهای روحی زبان اموزان به بهترین نحو در زمینه ی اموزش زبان انگلیسی براورده شود.

همچنین اموزشگاه زبان جشنواره تلاش کرده تا با محدود کردن روز کلاسها در زمان مدارس از اسیب رساندن به تحصیل زبان اموزان در مدرسه جلوگیری کرده و نیز با توجه به زیاد شدن تکالیف مدارس علی الخصوص در فصل امتحانات تعطیلات موقت را برای زبان اموزان در نظر میگیرد.

کتاب های:

 Got it  همسو با شکل جدید اموزش جهانی بر مبنای ارتباطات کلامی طراحی شده و این امر باعث پیشرفت قابل توجه زبان اموزان خواهد شد.

اموزشگاه زبان جشنواره بر حسب ضرورت تقویت شنیداری مجموعه کتاب های Tune in را در سه جلد به این دوره اضافه کرده که صرفا روی مهارت شنیدار زبان اموزان کار کرده و در طی این چند سال در این زمینه بسیار موفق بوده و بازخورد بسیار خوبی در بین زبان اموزان اموزشگاه زبان جشنواره داشته است و همچنین کتاب Word by Word نیز در کنار این کتابها اموزش داده میشود که در جهت افزایش دامنه ی لغات زبان اموز تاثیر بسزایی دارد.

در پایان هر ترم از زبان اموزان یک ازمون همه جانبه از تمام مهارت ها بعمل می اید که این ازمون نیز مانند ازمونهای پایان ترم دوره های دیگر شامل دو بخش شفاهی و کتبی میباشد و نمرات زبان اموزان به تفکیک در قالب مدرک به انان ارایه میگردد.

نوع برگزاری دوره: گروهی

طول دوره: 12 ترم

محوریت اصلی دوره: یادگیری کامل گرامرهای ضروری در زبان و اشنایی کامل با استراکچرهای اصلی و تقویت مهارت گفتار با استفاده از دیالوگ و فیلم و مهارت نوشتار با مقاله نویسی و داستان نویسی و .... می باشد.

اموزشگاه زبان جشنواره بر ان شد که در صورت داشتن مشکل زبانی در مدرسه زبان اموزان با مراجعه به معلم ترم و مطرح کردن سوالات خود مبحث مربوط به درس زبان مدرسه را نیز در کنار کتاب های موسسه بیاموزند.